Движението е живот, покоят — бавна смърт. Това е из вестна максима, често омаловажавана.

Какво означава движение?
Животът представлява движение от моле кулно и клетъчно ниво до равнището на цялото тяло. Движението обхваща прескачането на електроните по техните орбити в атомите, потоците на биоенергиите, трептенето на живата клетка, промените на водни те структури в организма, движението на лимфа, кръв, мозъчна течност, пренасянето на кислород, дишането, сърдечната дейност. Всички тези движения, взети за едно, са проява на живот. Забавянето, застоят, стихва-нето на движенията в тялото са причина за заболявания, а спирането им — за смърт. Достатъчното движение на тялото осигурява оптимално придвижване на течнос тите и хранителните вещества на такънно и клетъчно равнище. Чрез активно движение, изразено в гимнастика, разходки, бягане и други физически упражнения, се осигу ряват добри условия за движенията, които се извършват в тялото