„По-добре е да ги имаме и да не ни потрябват, отколкото да ги нямаме, когато имаме най-голяма нужда от тях" е обичайната мисъл, която води все повече хора до решението да съхранят стволови клетки. У нас, съгласно действащите закони, се сключват договори с болници, в които се ражда и е възможно вземането на кръв от пъпната връв, от веществото Wharton's Jely и от плацентата. Преди да вземеш решение обаче, ето за какво е добре да бъдеш информирана.


• Ако твоят лекар те насочи към конкретно дружество за съхранение на стволови клетки, попитай го поради каква причина ти го препоръчва.
• Поискай да видиш акредитациите и сертификатите на дружеството.
• Попитай къде се осъществяват обработката, качественият контрол и съхранението на пробите. Поискай да посетиш криобанката. Някои дружества не разполагат със свои лаборатории и изпращат пробите в други дружества. Не пропускай да зададеш следните въпроси:
• Къде се обявяват u kou са точните адреси на лабораториите за кри-осъхранение.
• Дали лекарят, който извършва вземането на биологичния материал, е обучен и сертифициран от Тъ-канната банка и от ИАТ.
• Как се организира транспортът на взетите стволови клетки до лабораториите на Тъканната банка. Гарантирана ли е сигурността им при транспортиране и до колко часа от раждането се реализира?
• Дали са прилагани за лечение стволови клетки, които са съхранени от съответното дружество за транс-плантация, и какъв е резултатът.
• Какво ще се случи при условие, че някоя от пробите е „заразена" или не са изолирани достатъчен брой витални стволови клетки.