„Човек трябва да има три живи качест ва — съвест, разум и любов към природата."
Тези качества се постигат, ако се спазват 12 правила:

1. Два пъти на ден се къпи със студена вода, за да се чувстваш добре. Къпи се, където можеш — в езеро, река, вана, вземай душ или се обливай с 2—3 кофи вода. Горещото къпане винаги завършвай със студено.

2. Преди къпането или след него, ако е възможно, излез сред природата, стъпвай с боси крака по земята, а през зимата — по снега поне 1—2 мин. Три пъти вдишай през устата въздух, като всеки път го „гълтай" в корема и го издишай пак през устата. Разхождай се на чист въздух възможно най-леко облечен — и зиме, и лете. Нека тялото да диша и да се учи да взема топлина от студа.

3. Не употребявай алкохол и не пуши.

4. Старай се поне един път в седмицата да не приемаш никаква храна, течност или вода, а в другото време яж малко месо и въобще — поемай по-малко храна (защото сега хората просто страдат от преяждане — ядат двойно повече, отколкото тяхната природа изисква, а обилната храна лишава мозъка от яснота). Най-добре е да не се приемат храна и течности от 18 ч в петък до 12 ч в неделя (42 ч). Ако ти е трудно, постарай се да из държиш поне 24 ч (това се отнася и за децата).

5. В неделя в 12 ч излез сред природата бос и няколко пъти подишай, както е описано в т. 2. След това мо жеш да ядеш каквото ти харесва.

6. Обичай обкръжаващата те природа. Не плюй наоколо, не изплювай от себе си нищо, а го поглъщай (то съдържа антитела).

7. Поздравявай всички и навсякъде, особено възрастните хора.

8. Живей с постоянно желание да направиш добро и като го направиш, никога не споменавай за това, побързай да направиш още. Помагай на хората с каквото можеш, особено на бедния, болния, обидения, нуждаещия се. Прави това с радост, отзови се на неговите нужди с душа и сърце. Ти ще спечелиш в негово лице приятел.

9. Победи в себе си ненаситността, самодоволството, мързела, користолюбието, страха, лицемерието, гордостта. Вярвай на хората и ги обичай. Не говори за тях несправедливо и не приемай присърце отрицателните мнения по техен адрес.

10. Освободи се от мислите за болести, недъзи, немощ, смърт, това е твоята победа над тях.

11. Не отделяй мислите от делата. Прочел си нещо — добре. Но най-главното е да се действа. Старай се да правиш всичко само с удоволствие и радост. Докато не се научиш да вършиш работата с радост, смятай, че не умееш да я работиш.

12. Разказвай и предавай опита на това дело, но не се хвали и не се превъзнасяй. Бъди скромен.