Биоритъмът сън—бодърстване, който действа върху човека, осигурява възстановяване на организма, както и активност, и добра работоспособност през деня. Рабо­тоспособността се характеризира с т. нар М-образна физиологична крива. Установено е, че човек има най-голяма активност в 10—12 ч сутрин и в 16—18 ч след обяд. В 14ч, както и във вечерните и нощните часове ра ботоспособността рязко намалява. Следователно биоритъмът труд—почивка трябва да се съобразява с тези часове, като трудната, сложната и усилната работа се извършва по време на максималната активност, а почивката се дава в 14ч, вечер и през нощта.

Разбира се, и тук има индивидуална специфика и всеки трябва да наблюдава своите часове на максимална активност. Има индивиди с най-голяма активност около полунощ — т. нар. сови, или в ранните утринни часове — чучулиги. Биоритъмът на хранене и поемане на течности също е важен. Трябва строго да се спазват часовете на хранене, защото ензимите в храносмилателната система се от делят по условнорефлекторен път точно в тези часове. Течности е добре да се поемат сутрин на гладно , 1 ч преди ядене или 2 ч след ядене, както и вечер преди лягане. Разбира се, и винаги, когато човек е жаден.