40% от проблемите на стъпалата се дължат на обувките.

Днес обувките не служат само за това да не ходим боси. Те предпаз­ват краката, масажират ги, проветряват ги... Макар и това да изглежда просто търговски трик, истината е, че медицината стои зад много от технологиите в тази индустрия. Например каучуковата подметка е особено добре приспособена към нашия градски начин на живот и към типичните за съвремието твърди, изкуствени подови настилки. Каучукът е естествен амортисьор, който идеално подхожда на чувствителните ходила.

Освен подметката много важен „детайл" на обувката е нейният обем. Когато кра­чим, нуждите на ходилото от простран­ство нарастват. А ако то не го намери, започва да си отмъщава с болки и де­формации.

Но как да разберем дали моде­лът, който ни харесва, е подходящ за кра­ка ни. Проблемът с обема, от който той има нужда, не е лесен за преценяване в момента, когато купуваме обувките. Тех­ният номер сам по себе си не е достатъчен показател. Особено трудно е за хората с широки стъпала, които понякога дълго не намират подходящи обувки.

Задна част над петата
Тя трябва да е стабилна и да обхваща хубаво петата, но ако е пре­калено твърда, може да раздразни кожата.

Връх
Той трябва да е доста­тъчно твърд, за да пред­пазва от удари, и широк, за да могат пръстите да мърдат. Имате же­лание да носите остри обувки? Изберете такъв модел, при който сте­сняването започва пред краищата на пръстите.

Подметка
Ако е прекалено твърда, тя не може да предпазва от сблъсъка с настилката. Ако пък е прекалено мека, ходилото не работи достатъчно за сигур­ността си. Най-добрите материали за подметки са кожата и каучукът.

Странична част
Тя играе особена роля за поддръжката на свода на ходилото. За да прове­рите качеството й, опитайте се да сгънете обувката, като надиг­нете върха й - средата не трябва да се сгъва, а подметката не бива да се извива на руло.