Всеки може да изчисли биоритмите на физическата, емоционалната и интелектуалната активност, вземайки за изходна база деня на раждането си. За изготвя не на биоритмов календар трябва да се пресметне колко дни са изминали от датата на раждане до датата, която ни интересува. Трябва да се имат предвид високосните години, които се повтарят на всеки четири, например 1904, 1908, 1912, 1916 г. и т. н., и да се прибавя по 1 ден за всяка от тях. Общият сбор от всички дни на измина лите години се дели съответно на 23, 28 и 33 Биокалендарът се изработва и с компютър.


Как да използваме предупрежденията на биокалендара?

Ако се съобразяваме с предупрежденията на биокалендара, бихме могли да избегнем евентуални злополуки, катастрофи, неправилни решения, грешки и др. Можем да контролираме нашето поведение, особено в стресови ситуации, а също да използваме целенасочено повишена та активност и творческите си възможности. Най-важното е, че в критични дни можем да избегнем шофиране или поне да бъдем особено внимателни зад волана.