Многобройни изследвания доказват, че стресът не е по-силен при пълнолуние. Английски учени проучили работата в една лондонска болница и броя на консултациите, свързани със стреса и безпокойството. Никаква директна връзка между лунния цикъл и тези психични състояния не била открита. Друго твърдят обаче личните лекари. Според тях в период на пълнолуние жените имат повече оплаквания от тъга и лошо настроение. Обяснението може би се крие във връзката между менструалния цикъл и лунната активност.

Стрес в болницата
Чували ли сте за „трансилванския ефект"? Лекарите наричат така редките случаи, в които при пълнолуние някои хора си въобразяват, че се превръщат във вълци. Проучвания сред психиатричните клиники показват, че в такива нощи няма увеличаване на броя на хоспитализираните по тяхно настояване. За сметка на това доста активни са странични хора, които се опасяват, че техни близки могат да изпаднат в такова състояние.

Ако сред болничния персонал има такива медицински лица, които подсъзнателно вярват в ефекта на луната върху психиката, много вероятно е те самите да влияят на пациентите. Има сигнали за психиатрични клиники, в които по време на пълнолуние болните са заключвани в стаите, без да им се дава възможност да излизат свободно, както в останалото време. Нищо чудно тогава, че общо напрежението нараства, а с него може да се появи и агресивност.

Като се изключи човешкият фактор, изследванията показват, че при болните от шизофрения се забелязва значително оживление в периодите на новолуние.