Стомашният комфорт е свързан с три специфични места от тялото. Първо натиснете двете точки, разположени точно над и под коляното. След това поставете палеца на едната ръка върху средата на китката от вътрешната страна и масажирайте. Накрая опрете показалеца си в основата на средното пръстче на крака и натиснете.