Прекомерният стрес се нарича дистрес. Произхожда от англ. „дистрес", което означава мъка, нещастие, страдание, изтощение, опасност, нужда. Понякога в ежедневие то думата стрес се употребява като синоним на дистрес или на напрегнатост, умора. Дистрес обаче възниква в случаите, когато човек не може да се справи с поставените пред него изисквания или прави това с огромни усилия. Ако защитната реакция на организма е продължи телна и прекомерна, тя преминава в болест на адаптацията", което представлява дистрес.